Menighedsråd

Nyt menighedsråd i Glyngøre, Sæby og Vile Sogne 

Ved valgforsamlingen 15. september 2020 blev følgende valgt til menighedsrådet i Glyngøre, Sæby og Vile Sogne:

Ellen Holmgaard, Glyngøre

Solveig Jespersen, Glyngøre

Lene Bonde Johansen, Glyngøre

Margit A. Kristensen, Glyngøre

Ann Kolding, Sæby

Bodil Kristensen, Sæby

Pia Laursen, Vile

Thorvald Mortensen, Vile

Følgende er valgt som stedfortrædere:

Johanne Frøslev, Glyngøre

Hanne L. Nielsen, Glyngøre

Thommas Nielsen, Sæby

Anita Andersen, Sæby

Else Marie Riis, Vile

Kresten Riis, Vile

Menighedsrådet i Glyngøre, Sæby og Vile Sogne vælges for 4 år. Det nye menighedsråd tiltræder første søndag i advent.

Menighedsrådsmøder i 2021 kl. 19.00 i konfirmandstuen ved præstegården:

7.januar

9.februar

17.marts, regnskab

22.april

19.maj

9.juni

16.juni, kirkesyn

12.august

14.september

13.oktober, regnskab

11.november, budget

7.december

……………………………

Nyt fra formanden vedrørende datapolitik:
Datapolitik Glyngøre, Sæby, Vile Menighedsråd

………………………………………………………………………………………………

Medlemmer af menighedsrådet:

Formand: Thorvald Mortensen, Vile. 24229922, tm@dlr.dk

Næstformand: Ellen Holmgaard,  97731422, ellen.holmgaard@gmail.com

Kasserer: Ellen Holmgaard

Kirkeværge: Pia Laursen, Vile

Øvrige medlemmer:

Anita Andersen, 97732102, anita.andersen@skolekom.dk

Solveig Bjerre Jespersen, 23995829, solveigjespersen@gmail.com

Lene Bonde Broberg, 24609290, lenejohansen1@hotmail.com

Ingrid Jensen, 22832318, ingrid_m_jensen@hotmail.com

…………………………………………………………………………………..