Børn og unge

Konfirmationer i Vile og Glyngøre Kirker:

30. april kl 10.00 i Vile Kirke:

Astrid Linde Svenningsen

Laust Johansen Abildgaard

30. april kl. 11.15 i Sæby kirke:

Camilla Bjerregaard Andersen

1.maj kl. 10.00 i Glyngøre Kirke:

Ania Laursen

Anton Bodilsen

Asta Frøslev Østergaard

Celina Bak Kristensen

Jeppe Saugstrup Christensen

Livah Margrethe Brandhøj Kristensen

Lukas Emil Randrup Høgedal

Lærke Kiær Pedersen

Maja Sjælland Kristensen

Maya Bjerregård Skov

Rasmus Christian Faarkrog Hansen

Silje Schmidt-Sørensen

Sisilia Luara Juul Panosyan

Sofie Hanskov Løvdal

Viktor Kyndi Jensen

………………………………….

Februar 2022

Nu er vi klar til at invitere til babysalmesang igen. Kom med din baby til kirken onsdag formiddag kl. 10.00. Første gang 23.februar.

Børnekor starter forårssæsonen op tirsdag 22.februar. Det foregår i skolens musiklokale fra kl. 13.30. Velkommen til nye og tidligere elever fra 2-6.klasse.

Oktober 2021:

Konfirmandundervisning: Forældre og kommende konfirmander i Glyngøre, Sæby og Vile sogne inviteres til en introduktionsaften i Glyngøre konfirmandstue torsdag d 7.oktober kl. 19.00. Her vil indskrivning til vinterens konfirmandundervisning finde sted. Medbring gerne dåbsattest. Med venlig hilsen konst. sognepræst Arne Holmgaard, konst. sognepræst Claus Henry Olsen og kirke- og kulturmedarbejder Rikke Berggreen Larsen.

August/ september 2021:

Babysalmesang starter en ny sæson onsdag den 25.august kl. 10.00 i Glyngøre Kirke. Kom med din baby og vær med til sang, samvær, sansemotorisk leg, hygge og snak med andre forældre og babyer. Alt foregår stille og roligt på barnets præmisser. Tilmelding til Helle Kloster, tlf 27122802. Velkommen!

Minikonfirmandundervisning for 3.klasse starter 1.september. Claus H. Olsen og Helle Kloster leder forløbet. Invitation med indhold og program uddeles på skolen til børnene.

Kirkekor starter 31.august. Børn fra 2 til 6. klasse er velkomne til korundervisning. Det foregår på skolen efter skoletid tirsdage. Invitation uddeles på skolen.

……………………………………………………………

…………………………………………….