Sogneeftermiddag

30.oktober kl. 14.30 får vi i konfirmandstuen i Glyngøre besøg af Ivar Brændgaard. I er velkomne til at høre: Fra roehakker over sprogofficer til højskoleforstander og senere tv-direktør, pensionist og endelig sognepræst. Se flere af vore tilbud under fanen AKTIVITETER