Vile Kirke

Folder – Vile

I folderen ovenfor kan du læse om kirkegården og gravstederne på Vile kirkegård. Klik på linket.

Kirkens historie:

Vile kirke består af et romansk kor og skib, opført i granitkvadre. Det ret brede tårn, som er bygget af rå kløvet kampesten, er opført i senmid-delalderen. Våbenhuset er fra 1795. På gavlen ses initialerne TTMT – ØG for kirkeejeren (1793-1804) Th. Thomsen og Marie Thomsen, på Østergård i Åsted. Den oprindelige nordportal er tilmuret. Sydportalen, der endnu er i brug, er udvidet. To oprindelige rundbuevinduer er fremdraget under restaurering og genåbnet. Kirkerummet præges af den smukke oprindelige korbue med kraftige og profilerede kragsten. Korvinduet er i glasmosaik tegnet af Poul Ebbe Nielsen.

Det romanske alterbord af granitkvadre er ommuret. Et tidligere altermaleri fra 1920, som er en kopi af Carl Blochs “Gethsemane” (ved Skive-maleren N. Mølgaard Andersen), hænger i kirken. På alteret et kors i jern lavet af en lokal, Kresten Riis. Den romanske døbefont er dekoreret med fire kors. Dåbsfadet er fra 1700-tallet. Prædikestolen, der er udsmykket i renæssanceformer med malerier af Kristus og evangelisterne, er fra 1800-tallet.

Nogen kalder Vile kirke og kirkegård for “Lille Jelling”, da kirken ligger mellem to oldtidshøje. Navnet Vile er navnet på Odins bror, og kirkeområdet kan i forhistorisk tid have været et helligt sted. Det er ikke ualmindeligt, at man valgte at placere kirken, hvor de hedenske offerpladser lå.

Kilde: De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur

………………………………………………………………………

Gamle nyheder:

Vile valg

Solnedgangsgudstjeneste

7.juli klokken 20.00 afholder vi solnedgangsgudstjeneste. Fra tårnet spiller trompetist Carl Skaarup, og i kirken spiller og synger Kirsten Blegager. Vi afslutter denne hyggelige aften med at servere en forfriskning til de fremmødte. Velkommen!

………………………………………………………..

Kirkekoret: Måske det bedste i hele Salling?

Luciaoptog og korsang i Vile kirke 13.december. En meget dejlig aften. Tak, kære børn!

IMG_0063

Grandækning 

Graverne har lavet et flot arbejde ved kirken. Nu kan vinteren komme!

MEtte  Kari   Jens   gran

Høstgudstjeneste    

20.september kl. 10.45 er der høstgudstjeneste i Vile Kirke

Solnedgangsgudstjeneste

I Vile kirke er der gudstjeneste torsdag den 9.juli kl. 20.00

Iben Barnwell og Tina Lütje spiller

Husk strandgudstjenesten på søndag den 21.juni kl. 19.00 ved Følvig Strand. 

Vile Kirke fik et nyt kors

En dejlig påskemorgen i Vile søndag den 5.april

Solen var lige stået op, luften kølig, vinden væk. Korset på de anonymes gravsted  er hermed indviet.

vile2vile3