Vi søger en gravermedhjælper

Gravermedhjælper
ved Glyngøre, Sæby og Vile kirker i Salling Provsti

En stilling som gravermedhjælper ved Glyngøre, Sæby og Vile kirker er ledig og ønskes besat pr. 1. april 2018. Stillingen er på 37 timer pr. uge med forventet vinterfyring.
Vi forventer at du:
– kan arbejde selvstændig
– kan påtage dig enkelte kirkelige handlinger
– er ansvarsbevidst
– er venlig og imødekommende
– har erfaring og interesse i arbejde med grønne områder
– Har mulighed for egen transport mellem kirkegårdene

Vi kan tilbyde et alsidigt job, med en moderne maskinpark, gode fysiske rammer og et godt arbejdsmiljø.

Ansættelse sker ved Glyngøre-Sæby-Vile Sogns Menighedsråd beliggende Bredgade 23, Glyngøre,7870 Roslev. Stillingen indeholder geografisk fleksibilitet.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 244.264 (trin 1) og kr. 249.809 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 280.447 (trin 1) og kr. 287.378 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Ellen Holmgaard på telefonnr. 28901422

Ansøgning og CV sendes pr. mail til 8546fortrolig@sogn.dk mærket ”ansøgning” senest 18. februar 2018.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 8 og 9.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet reference.