Sæby Kirke

Folder – sæby

I folderen ovenfor kan du læse om Sæby kirkegård og gravstederne der

Kirkens historie:

Sæby Kirke er en lille, kullet romansk kvadrestenskirke bestående af kor og skib.

Ved korets gavl står en klokkestabel, hvor der hænger to klokker. Kirkens nye klokke fra 1996 hænger side om side med dens gamle klokke fra 1400-tallet.

Våbenhuset blev opført i 1951, hvor kirken gennemgik en restaurering. Ved samme lejlighed blev nogle af kirkens oprindelige romanske vinduer genåbnet.
Begge de oprindelige portaler er bevaret, den nordre er dog tilmuret.

Kirkerummet præges af en velproportioneret korbue med profilerede kragsten.
Alterforsiden, med malerier af Kristus og Skt. Peder, er fra 1656. Altertavlen er også fra renæssancen, men maleriet, som er lavet af Ingolf Røjbæk, er opsat i 1952. Et ældre alterbillede (nadveren) hænger i kirken.

Prædikestolen er fra 1593, men dens stil virker ældre, nemlig sengotisk.
De to gotiske udskårne træfigurer, Kristus og Skt Michael, er kommet tilbage til kirken i 1996 efter at have været i Nationalmuseets varetægt.

Kilde:
De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur

……………………………………………………………………………

Gamle nyheder:

Sæby valg

  Høstgudstjenesten 10.september

 Solnedgangsgudstjeneste 21.juli kl. 20.00

Carl Skaarup spiller trompet foran kirken inden gudstjenesten. I kirken under gudstjenesten synger og spiller Britta Krarup Møller og Elisabeth Juul. Vi slutter med at servere kringle og kaffe til de fremmødte. Det bliver stemningsfuldt og hyggeligt! 

…………………………………………………………………………………..

Skattejagt i Sæby Kirke og på kirkegården…. minikonfirmanderne var dygtige

Skattejagt skatte sæby1

Grandækning

Graverne har haft travlt med at være kreative med flere slags gran og pynt, så kirkegården er smuk her til vinterens komme.

gr

Høstgudstjeneste   

Søndag den 27.september er der høstgudstjeneste i Sæby kl. 10.45.                                           Børnekoret deltager. Vi glæder os!

Solnedgangsgudstjeneste

Den 23.juli er der gudstjeneste kl. 20.00 i Sæby kirke. Kirsten Blegager synger og spiller.

Minikonfirmanderne på tur til Sæby Kirke april 2015

11118091_398000393706253_905513574_n11116036_398000370372922_689785188_n