Menighedsråd

Menighedsmøde og offentligt Budgetmøde, onsdag den 14. juni, kl. 18.00

Menighedsrådet indbyder til det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet orienterer om arbejdet i det forløbne år og rådets planer for det kommende år. Efter menighedsmødet er der offentligt budgetmøde, hvor kirkekassens budget for 2018 bliver fremlagt til debat og vedtagelse. Mødet afholdes i Konfirmandstuen, Bredgade 62, og begynder med fællesspisning kl. 18.00.

Eline Balslev Jensen, formand

…………………………………………………………………………………..

Menighedsrådet afholder møder i konfirmandstuen kl 19.00 følgende datoer 2017:

tirsdag den 10.januar
onsdag den   8.februar
torsdag den  9.marts (regnskabsmøde)
torsdag den  6.april
onsdag den  10.maj
onsdag den  14.juni (budgetmøde)

Medlemmer af menighedsrådet:

Formand: Eline Balslev Jensen, 97731025/ 3011 1607, eb.mr@fiberpost.dk

Næstformand: Ellen Holmgaard,  97731422, ellen.holmgaard@gmail.com

Kasserer: Ellen Holmgaard

Kirkeværge: Thorvald Mortensen, 24229922, tm@dlr.dk

Øvrige medlemmer:

Anita Andersen, 97732102, anita.andersen@skolekom.dk

Anne Lise Michelsen, 24823162, frueinr3@gmail.com

Joan Justensen, 97731643, visdal6@gmail.com

Lene Bonde Broberg, 24609290, lenejohansen1@hotmail.com

Ingrid Jensen, 24826998, ingridmjensen@hotmail.com