Menighedsråd

Nyt fra formanden vedrørende datapolitik:
Datapolitik Glyngøre, Sæby, Vile Menighedsråd

………………………………………………………………………………………………

Medlemmer af menighedsrådet:

Formand: Thorvald Mortensen, Vile. 24229922, tm@dlr.dk

Næstformand: Ellen Holmgaard,  97731422, ellen.holmgaard@gmail.com

Kasserer: Ellen Holmgaard

Kirkeværge: Pia Laursen, Vile

Øvrige medlemmer:

Anita Andersen, 97732102, anita.andersen@skolekom.dk

Solveig Bjerre Jespersen, 23995829, solveigjespersen@gmail.com

Lene Bonde Broberg, 24609290, lenejohansen1@hotmail.com

Ingrid Jensen, 22832318, ingrid_m_jensen@hotmail.com

…………………………………………………………………………………..

Menighedsrådet afholder møder i konfirmandstuen kl 19.00 følgende datoer 2017:

tirsdag den 10.januar
onsdag den   8.februar
torsdag den  9.marts (regnskabsmøde)
torsdag den  6.april
onsdag den  10.maj
onsdag den  14.juni (budgetmøde)
.................................

Menighedsmøde og offentligt Budgetmøde, onsdag den 14. juni, kl. 18.00

Menighedsrådet indbyder til det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet orienterer om arbejdet i det forløbne år og rådets planer for det kommende år. Efter menighedsmødet er der offentligt budgetmøde, hvor kirkekassens budget for 2018 bliver fremlagt til debat og vedtagelse. Mødet afholdes i Konfirmandstuen, Bredgade 62, og begynder med fællesspisning kl. 18.00.

Eline Balslev Jensen, formand