Menighedsråd

Nyt menighedsråd i Glyngøre, Sæby og Vile Sogne 

Ved valgforsamlingen 15. september 2020 blev følgende valgt til menighedsrådet i Glyngøre, Sæby og Vile Sogne:

Ellen Holmgaard, Glyngøre

Solveig Jespersen, Glyngøre

Lene Bonde Johansen, Glyngøre

Margit A. Kristensen, Glyngøre

Ann Kolding, Sæby

Bodil Kristensen, Sæby

Pia Laursen, Vile

Thorvald Mortensen, Vile

Følgende er valgt som stedfortrædere:

Johanne Frøslev, Glyngøre

Hanne L. Nielsen, Glyngøre

Thommas Nielsen, Sæby

Anita Andersen, Sæby

Else Marie Riis, Vile

Kresten Riis, Vile

Frem til tirsdag 13. oktober er det muligt at indgive andre kandidatlister, der kan udløse et afstemningsvalg. En kandidatliste skal i Glyngøre Sogn bestå af 4 medlemmer og 4 stillere skal underskrive kandidatlisten. I Sæby og Vile sogne skal kandidatlisten bestå af 2 medlemmer og 2 stillere skal underskrive kandidatlisten. En kandidatliste skal afleveres hos Anita Andersen, Durupvej 63, 7870 Roslev . Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriets blanketter, som kan hentes på kirkeministeriets hjemmeside, km.dk.

Menighedsrådet i Glyngøre, Sæby og Vile Sogne vælges for 4 år. Det nye menighedsråd tiltræder første søndag i advent.

……………………………

Nyt fra formanden vedrørende datapolitik:
Datapolitik Glyngøre, Sæby, Vile Menighedsråd

………………………………………………………………………………………………

Medlemmer af menighedsrådet:

Formand: Thorvald Mortensen, Vile. 24229922, tm@dlr.dk

Næstformand: Ellen Holmgaard,  97731422, ellen.holmgaard@gmail.com

Kasserer: Ellen Holmgaard

Kirkeværge: Pia Laursen, Vile

Øvrige medlemmer:

Anita Andersen, 97732102, anita.andersen@skolekom.dk

Solveig Bjerre Jespersen, 23995829, solveigjespersen@gmail.com

Lene Bonde Broberg, 24609290, lenejohansen1@hotmail.com

Ingrid Jensen, 22832318, ingrid_m_jensen@hotmail.com

…………………………………………………………………………………..