Konstituerende møde

Det ny menighedsråd afholder konstituerende møde mandag 21.november kl 19.00 i konfirmandstuen.