Det ny menighedsråd november 2016

Menighedsrådet i Glyngøre, Sæby og Vile sogne har konstitueret sig således:
Formand Eline Balslev Jensen, Vile

Næstformand, kontaktperson, kasserer Ellen Holmgaard, Glyngøre

Kirkeværge, Glyngøre, Sæby, Vile kirker, Thorvald Mortensen, Vile

Sekretær, Lene Bonde Broberg Johansen, Glyngøre

Anita Andersen, Sæby

Anne Lise Michelsen, Sæby

Ingrid Jensen, Glyngøre

Joan Justesen, Glyngøre

 

Valgbestyrelse:

Formand Joan Justesen, Glyngøre

Anita Andersen, Sæby

Eline Balslev Jensen, Vile